Zawodniacy Serwis Zawodniacy

Wybierz wodną kategorię

Kampania "Zawodniacy" to inicjatywa, która ma na celu promowanie picia wody wśród dzieci,
przede wszystkim w wieku 6-11 lat oraz wśród ich rodziców i opiekunów.

Realizator kampanii

Partnerzy

Kampania realizowana w ramach programu Gdańsk - Jemy Zdrowo

Gdańsk - Jemy Zdrowo

Kampania finansowana ze środków Miasta Gdańska


Miasto Gdańsk