Zawodniacy Serwis Zawodniacy

Poradnik

Gdzie jeszcze mogę znaleźć informacje na temat wody?Warto zapoznać się z poradnikami, podręcznikami i innymi opracowaniami na temat zdrowego żywienia dzieci i dorosłych., m.in.:

Jarosz M. [red.]: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodziezy oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Przy tworzeniu Poradnika zostały wykorzystane następujące publikacje:

Woś H., Weker H., Jackowska T., Socha P., Chybicka A., Czerwionka-Szaflarska M., Dobrzańska A., Godycki-Ćwirko M., Jarosz A., Książyk J. , Lukas W., Steciwko A., Szajewska H.: Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież. Stand. Med. Pediatr. 2011: 8 (1) s.27-35, il., tab., bibliogr. 29 poz.

Zerbe J., Siepak J.: Wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia w Polsce i sposoby ich egzekwowania. Prz. Lek. 2001: 58 supl. 7: VII Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED 2001 s.5-9, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 7 Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED 2001 Tarnów 22-23.10. 2001.

Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B.: Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011: 92 (2) s.181-186, tab., bibliogr. 38 poz., sum.

Neuhoff-Murawska J. Socha P., Socha J.: Soki: zalety i zagrożenia w żywieniu dzieci i młodzieży. Stand. Med. 2007: 4 (1) s.91-99, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum. - Sympozjum pt. Woda jako podstawowy składnik pokarmowy Warszawa-Międzylesie 18.05. 2007

Michalski R., Łyko A.: Co nam płynie z kranu? Nowoczesne techniki instrumentalne w badaniach jakości wody do spożycia. Laboratorium 2010 (9/10) s.60-65, il., tab., sum.

 

 

 

 

Powrót