Zawodniacy Serwis Zawodniacy

Poradnik

Gdzie mogę sprawdzić aktualne informacje na temat jakości wody, którą mam w domu?Zachęcamy do sprawdzania aktualnych informacji o jakości wody kranowej na stronach Wodociągów przynależnych do danego regionu oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2011 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), Sanepid jest zobowiązany do zamieszczania aktualnych informacji na temat jakości wody pitnej w miejscu zamieszkania.

 

Na portalu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody, gdzie są publikowane aktualne  komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, raporty z badań oceny jakości wody -
od pojedynczych ujęć wodnych (proszę poszukać wybierając swoje województwo), aż po cały krajhttp://mjsw.gis.gov.pl/o_portalu/

 

Portal ma za zadanie ułatwić wywiązywanie się Państwowej Inspekcji Sanitarnej z jej ustawowych obowiązków informowania o jakości wody w Polsce władz samorządowych i państwowych, mediów oraz oczywiście społeczeństwa..

 

Warto pamiętać, że zakres odpowiedzialności wodociągów za dostarczaną nam wodę kończy się na głównym zaworze w budynku. Za jakość wody i instalacji w obrębie budynku odpowiada jego administrator.

 

Powrót